2017. március 15. Összes hír
Célkitûzések

Az Eötvös József Alapítvány célkitûzései az alapító okirat szerint:

• Az iskola tehetséges tanulóinak anyagi támogatása, ösztöndíjak, félösztöndíjak formájában, középiskolai, egyetemi és posztgraduális tanulmányaik idején;
• Az iskola oktatói továbbképzésének támgatása szimpóziumok, továbbképzések, posztgraduális képzés és doktorátus támogatása révén;
• A tanulói kezdeményezések támogatása kulturális, nevelési, sport-téren, tanulmányi kirándulások, tapasztalatcserék szervezése stb;
• Az oktatás anyagi alapjának fejlesztése, az újító- és kutatómunka, a taneszközkészítés, a kiadói tevékenység, a tankönyv- és tanmenet-szerkesztés, az audio-vizuális eszközök beszerzésének támogatásával;
• Az oktatói munka fejlesztése az iskola szakterületével egyezõ vagy más területeken munkálkodó szakemberek meghívásával, regionális és országos szinten;
• A testvériskolai kapcsolatok fejlesztése, a hasonló profilú iskolákkal való kapcsolatfelvétel keresése;
• Táborok szervezése a tanulók környezetvédõi szemléletének fejlesztése céljából;
• Modern, biotechnológián alapuló mikrofarmok mûködtetése az iskola keretén belül, tudományos céllal;
• A faluturizmus támogatása
Copyright © 2009 Eötvös József Alapítvány
created by: lokopi WEB